Jak uniknąć kosztownych pomyłek?

Jak uniknąć kosztownych pomyłek?

Trafny wybór biura rachunkowego może sprawić niemałe wyzwanie.


Spowodowane jest to dużą ich ilością, niestety, część z nich może nie zapewnić dobrej jakości usług. Należy zwrócić uwagę, iż oszczędność na podatku może być dużo wyższa od pozornej oszczędności na opłacie za działalność biura rachunkowego. I to jest najważniejsze dla budżetu Twojej firmy! Istotną kwestią, na którą powinniśmy zwrócić uwagę jest to, czy biuro ma certyfikat księgowy Ministra Finansów. Powinniśmy też uzyskać wiedzę na temat tego, które z interesujących nas biur rachunkowych posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Jest to dokument obowiązkowy – jego brak oznacza, że biuro działa niezgodnie z prawem i w razie wyrządzenia szkody nie będziemy mieli gwarancji, że nasze interesy będą zabezpieczone. Jest to ważne, gdyż wiemy, że nie powierzamy spraw naszych finansów przypadkowej osobie. Nasz zespół tworzą wysokiej klasy profesjonaliści z zakresu rachunkowości zarządczej i doradztwa podatkowego. Są to osoby z ogromnym doświadczeniem praktycznym, których wiedza rozwijana jest przez liczne, bieżące szkolenia z zakresu nowego prawa podatkowego. Dajemy gwarancję na to, że nasze porady i obsługa jest na najwyższym poziomie!